3-4/2018


První příšery z rodu černých děr
Priamvada Natarajan
Pro astronomy je záhadou, jak mohly nejstarší supermasivní černé díry tak brzy v kosmické historii natolik vyrůst.

Jak vyrobit měřič vědomí
Christof Koch
Ukazuje se, že spolehlivým způsobem, jak zaznamenat vědomí, je vyslat do mozku magnetické impulsy a zároveň měřit jeho elektrickou aktivitu.

ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVA
10 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ DNEŠKA
Připraveno ve spolupráci Scientific American a Světového ekonomického fóra

Milovaní k smrti
Richard Conniff
Obchod s divokými mazlíčky může v rostoucím tichu přírodního světa hrát závažnější roli než ztráta habitatu.

Nebezpečná medicína
Lindsey Fitzharris
Pro pacienty v polovině 19. století představovaly operace nebezpečnou a bolestivou proceduru. Pak však přišli dva chirurgové a toto starověké řeznické umění s pomocí vědy změnili.

Cesta do světa zbraní
Melinda Wenner Moyer
Tvrdá data ukazují, že lidé se díky ozbrojování netěší většímu bezpečí. Proč tolik Američanů věří opaku?

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž – aneb jak náhoda byla spíše nehoda
Václav Matyáš a Petr Švenda
Identifikovaná zranitelnost se vyskytovala v nejméně stovkách miliónů čipových karet a osobních počítačů.

Sekce

Pokroky
Kosmičtí poslové
Cyklus kruhu
Bezlepková pšenice?
Nejvražednější zbraň
Řeky plastu
Soustředěni na cíl
Mořští chytráci
Zdraví vidí, zdraví koupí
Vrtěti ještěrkou
Děkuji, ale zvládnu to sám
Život bez ovoce
Kde vzít kobalt?
Láska lososů hory přenáší

Na první pohled
Vražedná moře

Nenechte si ujít
VELETRH VĚDA VÝZKUM INOVACE 2018
Brno, 15.5.–17.5.

Věda pro zdraví
Marihuana a mozek

Nenechte si ujít
VELETRH VĚDY 2018
Praha, 7.6.–9.6.

SPECIÁLNÍ SEKCE
VĚK MATERIÁLŮ
ÚSTAV ANORGANICKÉ CHEMIE AV ČR, v. v. i.
Nový nanoporézní materiál vyvinutý vědci v Řeži
Jan Demel, Michael G. S. Londesborough a Kamil Lang
ÚSTAV FYZIKY MATERIÁLŮ AV ČR, v. v. i.
Program Nové materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů Strategie AV21
Ludvík Kunz

SPECIÁLNÍ SEKCE
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ
Fakulta má za sebou více jak 165 let existence, navazuje v přímé kontinuitě na činnost montánního učiliště, Báňské akademie a VŠB v Příbrami. Je moderní materiálově-technologickou fakultou integrující atraktivní výuku a špičkový výzkum v materiálových, metalurgických, chemických, ekonomických a ekologických oborech.

SPECIÁLNÍ SEKCE
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY AV ČR, v. v. i.
ÚEM AV ČR je uznávaným centrem základního biomedicínského výzkumu, zvláště v oblasti buněčné biologie a patologie, neurobiologie, neurofyziologie, neuropatologie, vývojové biologie a teratologie, toxikologie, molekulární farmakologie, imunofarmakologie, výzkumu rakoviny, molekulární embryologie, kmenových buněk a tkáňových náhrad.

Psalo se před 50, 100 a 150 lety
Hayflickovo omezení
Dvojjazyčná konvergence
Příští válka Německa
Malárie se vrací
Cholera podrobena
Ošklivý Američan
Původ světadílů
Kyslík při výrobě oceli
Orání elektrickým světlem
Falešná jezera
Původ Země
Sladká změna