Historie časopisu

170 let časopisu Scientific American

28. SRPNA 1845 VYŠLO V NEW YORKU PRVNÍ ČÍSLO ANGLICKÉHO VYDÁNÍ.

Scientific American, nejdéle bez přerušení vycházející časopis v Americe, založil v roce 1845 Rufus Porter jako týdeník s podtitulem „Advokát průmyslu a podnikání, a časopis mechanických a dalších zlepšení.“ Ve výpravném čísle, které spatřilo světlo světa 28. srpna 1845, se objevily nádherné rytiny a zprávy takřka ze všech tehdejších oblastí vědy a techniky. Psalo se o vylepšených železničních vagónech a o nových parolodích, o vědě se psalo dokonce ve verších. V záhlaví prvního čísla čteme: „Scientific American vychází každý čtvrtek ráno, předplatné činí dva dolary na rok, z toho jeden dolar předem a zbývající dolar po šesti měsících.“

Deset měsíců po založení magazínu se Rufus Poter obrátil k jiným cílům a za 800 dolarů Scientific American prodal. Novými majiteli se stali Orson Desaix Munn a Alfred Ely Beach.

V roce 1850 byla založena první pobočka Patentové agentury ScientificAmerican, která měla vynálezcům poskytovat technickou a právní pomoc. Pobočka ve Washingtonu, D. C., zahájila činnost v r. 1859. V roce 1950 bylo již díky Scientific American patentováno přes sto tisíc vynálezů.

Munn & Company si udrželi vlastnictví magazínu po celé jedno století. Zaznamenávali hlavní objevy a vynálezy průmyslové revoluce, včetně Bessemerova konvertoru oceli, telefonu a trvanlivé žárovky. Edison zapůjčil k prohlídce prototyp svého fonografu a častými návštěvníky kanceláří uprostřed New Yorku byli Samuel Morse, otec telegrafu, a Elias Howe, vynálezce šicího stroje.

Zvláštní pozornosti se těšily dopravní prostředky. V roce 1899 vyšlo speciální číslo věnované výhradně jízdním kolům a automobilům. Redakce s velkým potěšením informovala o nových rychlostních rekordech včetně výkonu Henryho Forda - jeho jízdy přes zamrzlé Jezero Svaté Kláry v Michiganu v roce 1904.

Magazín získal dobrou pověst, neboť přinášel články o inovacích dříve, než se zprávy o nich dostaly k široké veřejnosti. Informace o Marconiho pokusech se objevily v roce 1899, o dvacet let dříve, než první rádio. Scientific American zveřejnil fotografie letadla bratří Wrightů téměř dva roky před úspěšným letem, který uskutečnil Kitty Hawk.

V roce 1921 přispěl Robert Goddard článkem, v němž obhajoval a vysvětloval svou práci na vývoji rakety schopné překonat meziplanetární vzdálenosti. V roce 1927 Scientific American přinesl zprávu o praktické ukázce televize, která vysílala zvuk a pohyblivý obraz ministra průmyslu Herberta Howera po telefonních drátech z hlavního města Washingtonu do New Yorku.

V roce 1948 Gerard Piel, Dennis Flanagan a Donald Miller koupili od Munn & Company Scientific American a založili společnost Scientific American, Inc. Ve snaze o co nejvyšší bezprostřednost, aktuálnost a serióznost magazínu požadovali, aby články psali sami lidé, kteří popisovanou práci dělali. Tento požadavek se v našem časopise uplatňuje dodnes.

Moderní Scientific American pokračuje v informování o zásadních objevech a nově se rodících technologiích. V roce 1954 byl zveřejněn článek s prorockým názvem „Počítače v obchodu“. Od prvních článků až po monotématické číslo „Klíčové techniky pro 21. století“ časopis soustředil pozornost svých čtenářů na rozšiřující se možnosti komunikace. Lékařská témata zahrnovala článek, v němž Jonas Salk popsal vývoj své vakcíny proti obrně, v dalším článku Robert Jarvik podrobně popsal vývoj umělého srdce Jarvik-7, a vyšla i monotematická čísla věnovaná AIDS a imunitní soustavě. Objasnili jsme i nové technologie, které znamenají opravdovou revoluci v automobilovém průmyslu.

Do magazínu Scientific American dodnes přispělo 130 nositelů Nobelovy ceny; většina z nich napsala svou stěžejní práci dávno před tím, než je jejich úsilí ocenil Nobelův výbor. Kromě takových vědců, jakými jsou Albert Einstein, Francis Crick, Jonas Salk a Linus Pauling, Scientific American přitahuje autory i z mnoha dalších oblastí:

Světové vůdčí osobnosti Gro Harlem Brundtland, bývalý předseda vlády Norska, Trygve Lie, bývalý generální tajemník Organizace spojených národů

Členové vlády USA:

Al Gore, viceprezident USA
Robert Reich, bývalý ministr práce
Daniel Patrick Moynihan, bývalý senátor
Les Aspin, bývalý ministr obrany
Ekonomové a průmyslníci:
John Kenneth Galbraith
Lester Thurow
Mitchell Kapor
Michael Dertouzos
Nicholas Negroponte


V druhé polovině 20. století začaly vznikat další jazykové verze Scientific American. V roce 1968 začalo v Itálii vycházet první zahraniční vydání pod názvem Le Scienze, následovalo vydání v japonštině Nikkei Science, španělské Investigación y Ciencia, německé Spektrum der Wisenschaft, vydání v čínštině, korejštině, polštině, arabštině a dalších jazycích včetně češtiny. Prvním českým číslem Scientific American byl leden 2002. Dnešní Scientific American vychází kromě originálu v čtrnácti zahraničních vydáních s celkovým nákladem přes jeden milion výtisků měsíčně a více než čtyřmi miliony čtenářů.

Základem českého vydání jsou články z amerického originálu, které tvoří přibližně 80 % náplně našeho časopisu. Snažíme se vybírat témata, o kterých se domníváme, že čtenáře našeho vydání nejvíce zaujmou. V rámci mezinárodní spolupráce redakcí Scientific American přebíráme i články z jiných zahraničních vydání. Rádi zařazujeme i původní články českých a slovenských autorů.

Z jazykového pohledu dnes Scientific American vychází téměř po celé planetě. Jsme velmi rádi, že si nachází cestu i k vám, čtenářům ve dvou krásných zemích uprostřed Evropy.