2/2007

Betlémská kaple 17. ledna 2007
U příležitosti oslav 300. výročí založení ČVUT byly 17. ledna 2007 v Betlémské kapli uděleny tři čestné doktoráty ČVUT.
 
Pražský hrad 18. ledna 2007
K 300. výročí založení Českého vysokého učení technického se ve Španělském sále Pražského hradu konalo slavnostní zasedání Vědecké rady a Akademického senátu ČVUT.
 
SPECIÁLNÍ SEKCE
České vysoké učení technické v Praze
ČVUT, špičková technická univerzita s dlouholetou tradicí, letos slaví 300 let od svého založení. V této sekci se představí nejprve ČVUT jako celek a na dalších stránkách pak jednotlivé fakulty.
 
Robot v každé domácnosti
Bill Gates
Hlavní představitel revoluce osobních počítačů předpovídá, že další žhavé téma bude robotika.
 
Vynálezy ze závodu robotů
W. Way Gibbs
Soutěž velká výzva podnítila pokrok v oblasti laserových čidel, počítačového vidění a autonomní navigace – a k tomu všemu tu je pro vítěze napínavého závodu výhra 2 milióny dolarů.
 
Ballboty
Ralph Hollis
Nový způsob pohybu umožní robotům vzpřímeně stát a ladně se pohybovat rušným každodenním prostředím.
 
Stroje pro detekci spamu
Gary Stix
Nové architektury počítačů zpracovávají datové toky ze sítě a umožňují efektivnější vyhledávání virů a ochranu proti spamu.
 
Záhadný původ slunečních erupcí
Daniel M. Kammen
Solární články, větrné turbíny a biopaliva jsou připravené stát se hlavními zdroji energie. Nová politika životního prostředí by tento vývoj mohla významně urychlit.
 
Zuby ze zkumavky
Paul T. Sharpe a Conan S. Young
Zuby jsou mnohem složitější, než vypadají. Pokud se tkáňovým technikům podaří vyrobit živé náhradní zuby, otevře se cesta pro vývoj a tvorbu složitějších orgánů a stomatologie vstoupí do éry regenerativní medicíny.
 
Tsunami: vlna změny
Eric L. Geist, Vasily V. Titov a Costas E. Synolakis
Důsledkem tragické tsunami v Indickém oceánu v prosinci 2004 je lepší vybavení vědců a výstražných stanic, které umožní přesnější předpovídání a modelování těchto obřích vln.
 
Globalizace: pomáhá nebo škodí chudým tohoto světa?
Pranab Bardhan
Odpověď zní: Dělá obojí. Otázkou je, jak maximalizovat pomoc a minimalizovat škody.
 
Hledání superčoček
John B. Pendry a David R. Smith
Superčočky, sestrojené z „metamateriálů“ s bizarními, kontroverzními optickými vlastnostmi, mohou vytvářet obrazy, které obsahují detaily jemnější, než je vlnová délka použitého světla.
 
Psalo se před 50, 100 a 150 lety
 
Nová fakta
Rakety na zemní plyn.
Trik s lanem na Marsu.
Temná hmota ve vesmíru přece jen možná
není tak temná.
Nezištný dar.
Nová chemoterapie.
Na póly!
Konzervativní klima.
Hodnocení identity.
Samotné top kvarky.
Trojúhelníkový vesmír.
 
Ze světa průmyslu
Jak na nepoctivce v elektrické síti
Jak se mohou energetické společnosti bránit proti nelegálním odběrům elektrické energie?
Pro české vydání Scientific American napsal Jaroslav Jirman, generální ředitel společnosti ZPA Smart Energy.
 
Znalosti v praxi: Obnova oběhu
Přístroje podporující činnost levé srdeční komory
 
Recenze
Darwin v ZOO
 
Zeptejte se odborníků
Existují skutečně virtuální částice kvantové mechaniky?
Co se stane s hmotností, kterou ztrácíme?