Pražský hrad 18. ledna 2007

 2/2007

K 300. výročí založení Českého vysokého učení technického se ve Španělském sále Pražského hradu konalo slavnostní zasedání Vědecké rady a Akademického senátu ČVUT.