3/2007

Prvních pár mikrosekund
MICHAEL RIORDAN A WILLIAM A. ZAJC
Nedávno se fyzikům podařilo v experimentech replikovat podmínky z dětství vesmíru – s překvapivými výsledky.
 
Obří dalekohledy budoucnosti
ROBERTO GILMOZZI
Astronomická verze Mooreova zákona říká, že se rozměry teleskopů zdvojnásobí každých několik desetiletí.
 
Lepší využívání radioaktivního odpadu
WILLIAM H. HANNUM, GERALD E., MARSH A GEORGE S. STANFORD
Reaktory s rychlými neutrony by mohly recyklací vyhořelého paliva produkovat mnohem více energie a zároveň by se omezilo jaderné zbrojení.
 
Použité jaderné palivo se i v ČR může stát surovinou budoucnosti
JAN COUFAL, ČEZ
Nakládání s použitým jaderným palivem je v ČR dnes i do budoucna řešeno velmi spolehlivě.
 
Povrchový důl odkrývá prastarý jaderný reaktor
ALEX P. MESHIK
Před dvěma miliardami let proběhla v částech afrických ložisek uranu spontánní štěpná reakce.
 
Moderní aplikace přírodních věd
FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČVUT V PRAZE
 
PET Centrum v Brně
ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU ŘEŽ A.S.
Pozitronová emisní tomografie (PET) – moderní zobrazovací technika v medicíně.
 
Boj s jaderným terorismem
ALEXANDER GLASER A FRANK N. VON HIPPEL
Mnoho výzkumných reaktorů obsahuje vysoce obohacený uran, který by teroristé mohli využít k sestavení jaderných bomb.
 
Jeho mozek, její mozek
LARRY CAHILL
Ukazuje se, že mužský a ženský mozek se v architektuře a fyziologické aktivitě docela liší.
 
Jak zastavit chlamydie
DAVID M. OJCIUS, TONI DARVILLE A PATRIK M. BAVOIL
Chlamydie způsobují značně rozšířená sexuálně přenosná onemocnění.
 
Digitální život
GORDON BELL A JIM GEMMELL
Nové systémy lidem umožní zaznamenávat si vše, co vidí a slyší.
 
Malé zelené molekuly
TERRENCE J. COLLINS A CHIP WALTER
Chemici vynalezli novou třídu katalyzátorů, které mohou zničit některé z nejhorších znečišťujících látek dříve, než se dostanou do okolního prostředí.
 
Sbohem, klíčová slova
GARY STIX
Panující posedlost vyhledávacími technologiemi přinesla nové způsoby, jak využít obrázky k hledání informací na internetu.
 
Psalo se před 50, 100 a 150 lety
 
Nová fakta
Nanoskládačky
Pozor na pravopis kodonů
Pohyblivé obrázky
Haló, slyšíte mě?
Únik z jádra
Mikročipy se srdcem
Turbína pro ryby
Ryby, které vás ohlodají
Krysí uvažování
Středověké kvazikrystaly
Strašidelné jevy na velké vzdálenosti
Bez pozlátka
Sladké (a voňavé) sny
Znečištění způsobuje sucha.
 
Znalosti v praxi
Směrovaný zvuk:
Psst ... Hej, ty!
 
Recenze
Symfonie pro umění a vědu: Leonardo
 
Zeptejte se odborníků
Jak se liší rychlé množivé reaktory od běžných jaderných elektráren?
Kam se vesmír rozpíná?