2/2009

Darwinův živý odkaz
Gary Stix
Tento viktoriánský vědec sestavoval svou revoluční teorii evoluce cestou přirozeného výběru po celý svůj život – pečlivým pozorováním a přesnými úvahami. Jako zřejmě nejmocnější myšlenka vědy evoluce stále určuje směr současného výzkumu.
 
Přirozený výběr pod lupou
H. Allen Orr
Biologové pracující s těmi nejmodernějšími genetickými nástroji ukazují, že přirozený výběr hraje v evoluci genů významnější roli, než si kdy většina evolucionistů myslela.
 
Od atomů k novým rysům
David M. Kingsley
Charles Darwin pozoroval, že náhodné variace u organismů jsou zdrojem evoluce. Moderní vědci přicházejí na to, jak tato rozmanitost vzniká na základě změn DNA a jak může vést ke vzniku celých nových tvorů nebo dokonce kultur.
 
Vývoj člověka
Kate Wong, ilustroval Viktor Deak
Zhruba 180 let po objevu první lidské fosilie paleontologové nashromáždili působivé záznamy o našich předcích
 
Tohle staré tělo
Neil H. Shubin
To, co jsme v evoluci zdědili po pulcích a rybách, v nás zanechalo pozoruhodnou náklonnost ke kýle, škytavce a dalším neduhům.
 
Kam vývoj posune druh Homo Sapiens?
Peter Ward
Lidé se navzdory rozšířenému názoru stále vyvíjejí. Tělo a myšlenky našich předků byly jiné, stejně jako budou odlišné u našich potomků.
 
Čtyři klamné závěry evoluční psychologie
David J. Buller
Někteří evoluční psychologové široce popularizovali názor, podle kterého se lidská mysl vyvíjela, ale jiní učenci tvrdí, že tyto závěry postrádají pevný základ.
 
Evoluce v každodenním světě
David P. Mindell
Chápání evoluce umožňuje vývoj nových technologií pro zdravotní péči, práci policie a soudů, ekologii a všechny druhy optimalizace a problémů designu.
 
Počítačová hra jako věda
Ed Regis
Počítačová hra ilustruje rozdíl mezi sestavením vašeho vlastního simulovaného tvora a přirozeným výběrem ve skutečném životě.
 
Nejnovější tvář kreacionismu
Glenn Branch a Eugenie C. Scott
Kreacionisté si přejí prosadit své náboženské myšlenky do povinné výuky ve školách. Vymýšlejí nové triky, jak své pravé záměry skrýt pod neustále se měnící maskou.
 
Sekce
Psalo se před 50, 100 a 150 lety

Nová fakta

Znalosti v praxi

Zeptejte se odborníků