1-2/2013Překročit hranice
Dnes jsme pouhý krok od poznání nejhlubších tajemství přírody: Kdo jsme, co dokážeme a kam směřujeme?

Překonat sami sebe
Robert M. Sapolsky
Naše touha překonávat evolučních omezení nás odlišuje od ostatních živočichů.

Můžeme být stále chytřejší?
Tim Folger
Dokonce i stále lepší výsledky IQ napovídají, že na příští pokolení bychom svou inteligencí neudělali dobý dojem.

Případ spícího vraha
James Vlahos
Bloudění mysli mezi spánkem a bdělým stavem se může změnit v tragickou skutečnost.

Jak se dožít stovky
Katherine Harmon
Dva různé přístupy k výzkumu dlouhověkosti mají pomoci prodloužit průměrný lidský život nejméně na celé století.

Mysl v pohybu
Miguel A.L. Nicolelis
To, že budou ochrnutí lidé jednoho dne moci ovládat své končetiny pouhou myšlenkou, už není jen hollywoodská fantazie.

Na hraně ambicí
Dave Mosher
10 projektů, které posunují hranice techniky

Stroje nekonečnosti
John Pavlus
To, zda mohou stroje rychle odpovědět na danou otázku „ano“ či „ne,“ by mohlo ovlivnit všechno od národní bezpečnosti až k hranicím lidského poznání

Otázky na další milión let
Davide Castelvecchi
Co by vědci poznali, kdyby mohli provádět studie trvající stovky či tisíce let – nebo dokonce ještě déle?

Velký klimatický experiment
Ken Caldeira
Ilustrace: Tyler Jacobson
Jak daleko můžeme planetu tlačit?
Za kvantový horizont
David Deutsch a Artur Ekert
Kvantová teorie, díve považovaná za absolutní mez lidského poznání a techniky, nyní umožňuje zvýšit výkonnost počítačů i možnosti naší mysli.

Nejpodivnější ptáci
Ewan Fordyce a Daniel T. Ksepka
Nedávno objevené fosilie odhalují překvapivou evoluční historii tučňáků.

Zima na krku
Charles H. Greene
Úbytek arktického mořského ledu vede k tuhým zimám v USA a Evropě.


Sekce

Pokroky
Diamantové planety
V bezpečí před štíry
Imunita a duševní zdraví
Prehistorické závody ve zbrojení
Jak přežít další velkou bouři
Lstivé bakterie
Chybějící epocha
Superpočítač Titan
Zaostřeno na patenty
Spolehlivá archivace
Zdravější zmrzlina?

Speciální sekce
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Představujeme
Fakulta životního prostředí UJEP
Přírodovědecká fakulta UJEP


Psalo se před 50, 100 a 150 lety
Studená válka
Auto budoucosti
Piltdownský člověk
Hysterie a zločinnost
Informace ze světla
Spokojení ve své zemi
Scott je mrtev
Malby v jeskyni Altamira
Stabilita letadla
Šokující statistika
Dobrá jídla na Islandu


Na první pohled
Kde jsem to jen chytil?