10/2015

Myšlenky, které mění svět
Deset způsobů, kterými může věda oživit naše přístroje, pomoci vyřešit naše nejsložitější problémy a zachránit životy.

Velký korálový smutek
Iain McCalman
J.E.N. Veron, muž, který objevil více než 20 procent všech druhů korálů, se obává, že jsou útesy v daleko větších nesnázích, než si většina lidí uvědomuje.

Ďábelský přízrak dávné metly lidstva
Sally Lehrman
Tuberkulóza se zřejmě vyvíjí nečekanými způsoby a dokáže přechytračit lidstvo.

Dlouhý a pomalý vzestup solární a větrné energie
Václav Smil
Velké naděje na rychlý a rozsáhlý přechod na obnovitelné zdroje energie jsou jen zbožným přáním.

Proč cvičení dělá divy
Shari S. Bassuk, Timothy S. Church a JoAnn E. Manson
Aktivita je pro nás dobrá z mnoha důvodů kromě těch, které jsou obecně známy.

Život je jako hra skořápky
Ivan Chase
Stejně jako lidé obchodují i poustevníčci a další živočichové s tím, co jiní opustili.

Vlaštovky z Fukušimy
Steven Featherstone
Víme překvapivě málo o tom, jak nízké dávky radiace působí na organismy a ekosystémy. Čtyři roky po katastrofě ve Fukušimě vědci začali dostávat odpovědi na některé otázky.

Sekce

Pokroky
Stojíme na prahu války ve vesmíru?
Mami, můžu tě sníst?
Koráli ze zkumavky
Zvláště velká radost
Kdo z koho
Zubař mrtvých
Hlavní konkurent grafenu
Odemknout bezpečnější zbraně
Rychlé zprávy
Roboti a rozpočet

Speciální sekce
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na univerzitní úrovni a vedení diplomových a doktorských prací; je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

Ze světa univerzit
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Disturbance aneb Chvála narušitelů
Proč se imunitní systém chová sobecky?
Slunéčka před vrabci nic nezachrání.
Podivná voda
Sousedské vztahy našich šoupálků

Technika
Nabíjení mobilů bez zásuvky a fotočlánků

Udržitelný rozvoj
Silné a slabé stránky obnovitelných zdrojů energie

Psalo se před 50, 100 a 150 lety
Protein z nafty
Arktický badatel
Křídový park
Mor skotu
Ocel: páteř moderní doby