1-2/2018


Jsem člověk?
Gary Marcus
Potřebujeme nové testy, které dokážou odlišit umělou inteligenci od přírodní.
Také: Nové Turingovy testy
John Pavlus

Cassini u Saturnu
Carolyn Porco
Historie průzkumu planety s prstencem, nebývalá co do velikosti i rozsahu, se blíží ke svému konci.

Může genetické inženýrství spasit Galapágy?
Stephen S. Hall
Invazní druhy dohánějí na Galapágách původní živočichy na pokraj vymření. Někteří ochranáři se ptají, jestli je řešením genetická manipulace.

Vzkříšení brouka
Hannah Nordhaus
Ropné společnosti chtějí, aby byl hrobařík Nicrophorus americanus prvním zotaveným druhem hmyzu, který se vyjme z amerického seznamu ohrožených druhů. Vědci však říkají, že tvrzení o jeho návratu na scénu jsou značně přehnaná.

První orgán dítěte
Adrian Erlebacher a Susan J. Fisher
Placenta, zřejmě nejméně prozkoumaná část lidského těla, je podle všeho plná překvapení.

Radikální test úložišť podzemní vody
Erica Gies
Nové taktiky pro zvládání záplav a období sucha by mohly pomoci komunitám napříč Kalifornií a po celém světě

Na rybách
Richard Conniff
Zarybňování řek a jezer lovnými rybami je dobré pro rybáře, tropí však ekologickou spoušť.

Sekce

Pokroky
Těžební průzkum ve vesmíru
Kočičí strašpytlové
Přeprogramovat, obnovit, regenerovat
Stěhování obra
Kvantové skoky
Robotické centrum
Převelicí tvaroměnci
Genetické kompromisy
Sjetí jídlem

Psalo se před 50, 100 a 150 lety
Slabost veřejných průzkumů
Bohové Egypta
Automobily snů
Velrybí steak
Zabít přenašeče
Gumová pneumatika vynalezena
Jaderná ekonomika
Automobilová exportní velmoc
Vysoké podpatky
Válečné balóny
Explozivní dokument
Přísný domov

Speciální sekce
FAKULTA INFORMATIKY MASARYKOVY UNIVERZITY
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity (FI.MUNI) byla založena v roce 1994 jako první samostatná fakulta tohoto druhu v České republice. Její absolventi bez problémů nacházejí uplatnění v běžné průmyslové IT praxi, ale také na různých vědecko-výzkumných pozicích po celém světě, včetně pozic na prestižních zahraničních akademických institucích.


Technika
Konec hesel