Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Jako první v ČR

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) byla založena v roce 1994 jako první samostatná fakulta tohoto druhu v České republice. Její vznik navazoval na budování oboru Matematická informatika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v předcházejících desetiletích i na významné zapojení osobností brněnské informatiky do budování tohoto oboru v měřítku národním i mezinárodním.

Ke stažení