Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB – TU Ostrava

Spojujeme myšlenky s hmotou

Fakulta má za sebou více jak 165 let existence, navazuje v přímé kontinuitě na činnost montánního učiliště, Báňské akademie a VŠB v Příbrami. Je moderní materiálově-technologickou fakultou integrující atraktivní výuku a špičkový výzkum v materiálových, metalurgických, chemických, ekonomických a ekologických oborech

Ke stažení