Zaostřeno na budoucnost 2 Ústav experimentální medicíny AV ČR

Nanovlákna představují unikátní materiál, který svou strukturou připomíná extracelulární hmotu. Nanovlákennou vrstvu tvoří vlákna s průměrem v rozměrech v desítkách nanometrů až 100 nm. Má veliký poměr povrchu k hmotnosti a obsahují velké množství malých pórů. Náš výzkum se zaměřuje na navazování bioaktivních látek na povrch nebo uzavírání dovnitř nanovláken nebo mikrovláken, která mají průměr v submikronové a mikronové oblasti.

Ke stažení