Vzdělání a výzkum

Ve speciálních sekcích a dalších článcích vám představujeme podivuhodný svět vědeckých ústavů a vysokých škol. Ty přinášejí cenné výsledky základního výzkumu i poznatky využitelné například v průmyslu a medicíně. Upozorňujeme i na některé významné výstavy a veletrhy.