Březen 2007

Prvních pár mikrosekund

MICHAEL RIORDAN A WILLIAM A. ZAJC

Nedávno se fyzikům podařilo v experimentech replikovat podmínky z dětství vesmíru – s překvapivými výsledky.

Obří dalekohledy budoucnosti

ROBERTO GILMOZZI

Astronomická verze Mooreova zákona říká, že se rozměry teleskopů zdvojnásobí každých několik desetiletí.

Lepší využívání radioaktivního odpadu

WILLIAM H. HANNUM, GERALD E., MARSH A GEORGE S. STANFORD

Reaktory s rychlými neutrony by mohly recyklací vyhořelého paliva produkovat mnohem více energie a zároveň by se omezilo jaderné zbrojení.

Použité jaderné palivo se i v ČR může stát surovinou budoucnosti

JAN COUFAL, ČEZ

Nakládání s použitým jaderným palivem je v ČR dnes i do budoucna řešeno velmi spolehlivě.

Povrchový důl odkrývá prastarý jaderný reaktor

ALEX P. MESHIK

Před dvěma miliardami let proběhla v částech afrických ložisek uranu spontánní štěpná reakce.

Moderní aplikace přírodních věd

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČVUT V PRAZE

PET Centrum v Brně

ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU ŘEŽ A.S.

Pozitronová emisní tomografie (PET) – moderní zobrazovací technika v medicíně.

Boj s jaderným terorismem

ALEXANDER GLASER A FRANK N. VON HIPPEL

Mnoho výzkumných reaktorů obsahuje vysoce obohacený uran, který by teroristé mohli využít k sestavení jaderných bomb.

Jeho mozek, její mozek

LARRY CAHILL

Ukazuje se, že mužský a ženský mozek se v architektuře a fyziologické aktivitě docela liší.

Jak zastavit chlamydie

DAVID M. OJCIUS, TONI DARVILLE A PATRIK M. BAVOIL

Chlamydie způsobují značně rozšířená sexuálně přenosná onemocnění.

Digitální život

GORDON BELL A JIM GEMMELL

Nové systémy lidem umožní zaznamenávat si vše, co vidí a slyší.

Malé zelené molekuly

TERRENCE J. COLLINS A CHIP WALTER

Chemici vynalezli novou třídu katalyzátorů, které mohou zničit některé z nejhorších znečišťujících látek dříve, než se dostanou do okolního prostředí.

Sbohem, klíčová slova

GARY STIX

Panující posedlost vyhledávacími technologiemi přinesla nové způsoby, jak využít obrázky k hledání informací na internetu.

Psalo se před 50, 100 a 150 lety

Nová fakta
Nanoskládačky
Pozor na pravopis kodonů
Pohyblivé obrázky
Haló, slyšíte mě?
Únik z jádra
Mikročipy se srdcem
Turbína pro ryby
Ryby, které vás ohlodají
Krysí uvažování
Středověké kvazikrystaly
Strašidelné jevy na velké vzdálenosti
Bez pozlátka
Sladké (a voňavé) sny
Znečištění způsobuje sucha.

Znalosti v praxi

Směrovaný zvuk:
Psst ... Hej, ty!

Recenze

Symfonie pro umění a vědu: Leonardo
Zeptejte se odborníků
Jak se liší rychlé množivé reaktory od běžných jaderných elektráren?
Kam se vesmír rozpíná?