Duben 2010

Články

8 zázraků sluneční soustavy

Edward Bell
Ilustrátor Ron Miler vás vezme na cestu k osmi z nejúchvatnějších míst, která čekají na odvážné průzkumníky naší sluneční soustavy. V porovnání s takovými zázraky přírody bledne jakýkoli pozemský zážitek. Co bychom viděli a cítili na své cestě k těmto vzdáleným světům? V osobité interpretaci dat z vesmírné sondy Cassini, která nyní zkoumá soustavu Saturnu, a sondy MESSENGER, která třikrát letěla k Merkuru a v březnu příštího roku přejde na stálou oběžnou dráhu – nám oko a ruka umělce už dnes umožní nezapomenutelný výlet.

Měsíc, který mohl být planetou

Ralph Lorenz a Christophe Sotin
Titan, největší přírodní satelit Saturnu, si jen stěží zaslouží být nazýván „pouhým“ měsícem. Má atmosféru hustší než Země a téměř stejně rozmanitý povrch.

Existuje skutečně temná energie?

Timothy Clifton a Pedro G. Ferreira
Možná ne. Pozorování, která vedla astronomy k vyvození její existence, by mohla mít i jiné vysvětlení: naše Galaxie leží ve středu obřího kosmického prázdna.

Noví viníci chronických bolestí

R. Douglas Fields
Gliové buňky jsou hlídači nervovéhjo systému, kteří to však se svou péčí někdy přeženou. Jejich zkrocení by mohlo ulevit mnoha pacientům trpícím chronickými bolestmi, na které současné léky nestačí.

Nahá pravda

Nina G. Jablonski
Nedávná zjištění odhalují, proč lidé nemají srst. Naznačují také, že holá kůže byla klíčovým faktorem při vzniku jiných lidských rysů.

Evoluce barevného vidění primátů

Gerald H. Jacobs a Jeremy Nathans
Analýzy zrakových pigmentů primátů ukazují, že naše barevné vidění se vyvinulo neobvyklým způsobem a že mozek je adaptabilnější, než jsme si původně mysleli.

Zabraňme další pandemii

Nathan Wolfe
Mezinárodní síť pro monitorování přenosu virů ze zvířat na člověka by mohla pomoci vědcům odvrátit globální epidemii.

Zachraňme včely

Diana Cox-Foster a Dennis vanEngelsdorp
Záhadné onemocnění zvané syndrom zhroucení včelstva vymýtilo velký počet včel, které opylují třetinu našich plodin. Příčiny jsou překvapivě složité, ale možná řešení se už objevují.

Evoluce minerálů

Robert M. Hazen
Pohlédneme-li na říši minerálů optikou geologické minulosti Země, dospějeme k překvapivému závěru: většina minerálů vděčí za svou existenci životu.

Lepší spalovací motory

Ben Knight
Nové technologie by mohly výrazně zvýšit hospodárnost motorů s vnitřním spalováním – tváří v tvář nástupu „zelených“ aut.

Změna klimatu: řízený experiment

Stan D. Wullschleger a Maya Strahl
Vědci opatrně manipulují s pastvinami a lesy, aby viděli, jak změny srážek, oxidu uhličitého a teploty ovlivňují biosféru. To jim umožňuje předpovídat budoucnost.

Čínské děti kouře

Dan Fagin
Epidemiologové našli molekulární stopy vlivu znečištěného ovzduší na děti.

Sekce

Psalo se před 50, 100 a 150 lety

Radiace
Zamořené železnice
Podvádění v kartách

Nová fakta

Velké putování

Kate Wong
Odkud se vzali madagaskarští savci?

Nová fakta

Bionafta z bakterií

David Biello
E. coli vyrábí binaftu z celulosy

Nová fakta

Vyšší hladina vody

David Biello
Úroveň hladiny moře v době ledové vyvolává otázky o tání ledovců

Nová fakta

Chuť a zvuky

Lynne Peeples
Zvukové vjemy mohou ovlivnit naše vnímání chuti.

Nová fakta

Karcinogeny z cigaret z třetí ruky

Katherine Harmo
Stopy po tabáku nezmizí v okamžiku, kdy zhasíte cigaretu.

Znalosti v praxi

Zázraky na filmovém plátně

Zeptejte se odborníků

Jak se mořští savci ubrání umrznutí? Je jim vůbec zima?
Jak je možné, že z vody v lázních stoupá pára hluboko pod bodem varu?