Listopad–prosinec 2012

Články

Super supernovy

Avishay Gal-Yam
Největší hvězdy umírají v explozích mohutnějších, než jaké jsme dosud považovali za možné – některé z těchto výbuchů jsou částečně spouštěny produkcí antihmoty.

Příběhy srdcí

Ann Chin
Nehledě na pokroky v medicínském zobrazování je to stále pitva, která dává odborníkům nejlepší informaci o tom, co nám schází.

Obrna: Poslední dějství

Helen Branswell
Jak počet případů této paralytické nemoci klesá, musejí se zdravotníci vypořádat s jiným palčivým problémem: složka nejčastěji používané vakcíny proti obrně nyní vyvolává více onemocnění než virus, proti kterému měla bojovat.

Zrození vakcíny studené války

William Swanson
Zatímco si supervelmoci vzájemně vyhrožovaly jadernou zkázou, obrátil se Albert B. Sabin z USA při testování své nové orální vakcíny proti obrně k nečekanému spojenci – vědci ze Sovětského svazu.

Projekt lidského mozku

Henry Markram
Stavba rozsáhlé digitální simulace mozku by mohla změnit neurovědu a medicínu a odhalit nové cesty k výkonnějším počítačům.

Setkání s nobelisty

Uspořádali: John Matson a Ferris Jabr
Ilustrace: John Hendrix
Nástroje vědy se od zlatého věku fyziky změnily, ale řada otázek zůstává nezodpovězena.

Vnitřní život kvarků

Dob Lincoln
Co když nejmenší kousky hmoty ukrývají dosud neobjevený svět částic?

Je vesmír digitální?

Michael Moyer
Experiment vycházející z Chicaga se pokouší změřit blízké vztahy mezi informací, hmotou a časoprostorem. Pokud se zdaří, mohl by přepsat pravidla fyziky 21. století.

Zaostřeno na bouře

Jane Lubchenco a Jack Hayes
Nová technika, která dokáže varovat před tornády a bouřemi s větším předstihem, by mohla každý rok ušetřit stovky životů.

Mají rostliny čich?

Daniel Chamowitz
Botanici začínají poznávat, jak rostliny cítí jedna druhou. Některé rostliny rozeznají své poraněné sousedky podle zápachu, jiné si po čichu najdou oběd.

Pilné včelky

Rose Eveleth
Opylovačky orchidejí jsou ve své náklonnosti k rostlinám překvapivě promiskuitní.

Cestovatel časem

Richard Milner
Malíř a sochař Charles R. Knight čerpal z rozsáhlých zkušeností se zobrazováním živých zvířat a přivedl k životu prehistorické tvory. Při tom si jasně uvědomoval neodvolatelnost vymírání druhů.

Sekce

Pokroky 

Pilulka proti autismu
Vy jste tady
Jak zvážit molekuly
Záchranní švábi
Někteří to nemají rádi pálivé
Systém detekce a sledování lidí
Mrtví ve vodě
Statistika - energie
Modeloví savci
Vesmír: Poslední hranice
Modropláštníci a evoluce
On honby za ocasem k mytí rukou
Hned tak se nerozbije
Teď vás prohlédne robot
Načasování lidského porodu
Prolomte ledy!
Horká a hustá jaderná prapolévka v laboratoři
Nejsilnější zdroj světla
Kvantová procházka ve dvou rozměrech

Psalo se před 50, 100 a 150 lety

Citově narušené opice
Housle dnes
Panamský průplav
Curtiss o svém létajícím člunu
Plastové hračky
Volby
Tiché jaro
Pavlovovi hladoví psi
Stanice Grand Central Terminal, New York
Pařížská letecká výstava
Bezpečnější výtahy Otis
Konec otroctvi?

Na první pohled

Planety jsou všude