CZECH-BIOIMAGING - zobrazujeme principy života - Mikroskopická soutěž pro studenty

Soutěž pro studenty:
Scientific American - Zobrazujeme principy života

Mikroskopie se stala jednou z hlavních výzkumných metod v biologii, medicíně a materiálových vědách.  Úchvatný svět pod mikroskopem Vám představujeme ve speciální příloze BIOIMAGING -Zobrazujeme principy života

Pro studenty všech typů škol kromě vysokých se otevírá soutěž, připravená ve spolupráci Československé mikroskopické společnosti, která věnovala ceny, výzkumné infrastruktury Czech-BioImaging a časopisu Scientific American

VÍCE INFORMACÍ O SOUTĚŽI