Archiv článků


Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě: Seriál 7 cest ke zdraví

Představíme vám podivuhodné příběhy, které vedou k novým lékům. Odehrávají se v laboratořích Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

Více »

Věda a street-art: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského zdobí slavná rovnice

Více »Vytvořte si svou vlastní budoucnost - FMT VŠB-TUO

Můžeme vás připravit na různé druhy činností od výrobní přes výzkumnou až po řídicí či učitelskou. Jako budoucí technici, technologové či třeba ekologové u nás získáte potřebné teoretické znalosti i praktické dovednosti – a pokud zatoužíte po funkci ředitele, poskytneme vám i ekonomické znalosti a manažérské dovednosti, které pro takovou práci budete potřebovat.

Více »

Vytvořte s námi lepší svět Fakulta materiálově-technologická VŠB – TU Ostrava

Vytvořte s námi lepší svět (Zapojte se do špičkového týmu odborníků)

Více »

CZECH-BIOIMAGING - zobrazujeme principy života - Mikroskopická soutěž pro studenty

Mikroskopie se stala jednou z hlavních výzkumných metod v biologii, medicíně a materiálových vědách. Úchvatný svět pod mikroskopem Vám představujeme ve speciální příloze BIOIMAGING -Zobrazujeme principy života

Více »

České Budějovice - město vzdělanosti a vědy

České Budějovice jsou městěm univerzitním. Vzájemná spolupráce a oboustranná propagace města a Jihočeské univerzity je letitá a dávno překračuje hranice jihu Čech. S Jihočeskou univerzitou sousedí rozsáhlé centrum biologického výzkumu – Biologické centrum Akademie věd AV ČR.

Více »

Ústav geoniky AV ČR

ÚGN zkoumá geomateriály a procesy probíhající v zemské kůře, zvláště procesy indukované lidskou činností, a jejich účinky na životní prostředí.

Více »

Zaostřeno na budoucnost

Speciální sekce
CIIRC ČVUT, BTÚ AV ČR, ÚMCH AV ČR

Více »

Fakulta materiálově-technologická VŠB – TU Ostrava

Poznejte moderní vzdělávací instituci integrující atraktivní výuku a špičkový výzkum v metalurgických, chemických, ekonomických a ekologických oborech. Její historie sahá až do roku 1849; fakulta tak letos slaví 170 let.

Více »

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

Fakulta je zapojená do spolupráce se všemi domácími a mnohými zahraničními institucemi, je součástí sdružení evropských farmaceutických fakult a uskutečňují se na ní zahraniční výměnné studentské programy i studium v anglickém jazyce.

Více »

Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta aplikovaných věd byla zřízena s účinností od 1. července 1990 a patří mezi zakládající součásti Západočeské univerzity v Plzni. Za úspěchy univerzity v mezinárodních srovnáních lze vidět především úspěchy FAV a některých dalších technických oborů.

Více »

Věk materiálů: Ústav anorganické chemie AV ČR

Představme si materiál, který je velice pravidelně uspořádaný. Něco jako cihlovou zeď. Jak vysokou, tak širokou. Jak širokou, tak silnou. A v této zdi jsou pravidelně umístěné otvory.

Více »

Věk materiálů: Ústav fyziky materiálů AV ČR

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. koordinuje jeden z programů Strategie AV21. Program Nové materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů je zaměřen na  výzkum konstrukčních materiálů a jejich užitných vlastností, tedy na oblast, ve které vědecké výsledky a poznatky iniciované praktickými problémy mají obvykle přímý ekonomický dopad.

Více »

Ústav experimentální medicíny AV ČR

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. byl založen v roce 1975. Je uznávaným centrem základního biomedicínského výzkumu v České republice, zvláště v oblasti buněčné biologie a patologie, neurobiologie, neurofyziologie, neuropatologie, vývojové biologie a teratologie, toxikologie, molekulární farmakologie, imunofarmakologie, výzkumu rakoviny, molekulární embryologie, kmenových buněk a tkáňových náhrad

Více »

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity (FI.MUNI) byla založena v roce 1994 jako první samostatná fakulta tohoto druhu v České republice. Její vznik navazoval na budování oboru Matematická informatika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v předcházejících desetiletích i na významné zapojení osobností brněnské informatiky do budování tohoto oboru v měřítku národním i mezinárodním.

Více »

ÚACH AV ČR: Zaostřeno na uhlík

Vysoký měrný povrch, rozvinutá porézní struktura a nízká hustota. Všechny tyto vlastnosti spojuje jedno – uhlíkatý aerogel. Materiál, jehož objem v pevné struktuře tvoří až 95% vzduchu. Na základě kontrolovatelných vlastností (povrch, hustota, struktura) je možné jej využít jako adsorbentu a zároveň nosiče fotokatalyzátoru, v našem případě oxidu titaničitého, TiO2. TiO2 je prášek chemicky a barevně stálý, levný, netoxický a schopný rozptylovat světlo

Více »

Biofyzikální ústav AV ČR

Od roku 1955 zkoumáme živou přírodu prostředky moderní fyziky a biologie s cílem získat zásadní poznatky využitelné v praxi. Podíleli jsme se na mezinárodních programech COMECON a Interkosmos, nyní rozvíjíme další mezinárodní projekty. Věnujeme se především základnímu výzkumu – struktuře, evoluci, funkci a dynamice biologických systémů: biomolekul, buněčných komponent, buněk i buněčných populací.

Více »

Ústav experimentální botaniky AV ČR

Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR (ÚEB) byl založen roku 1962.  Tvoří ho dvanáct laboratoří v Praze, dvě laboratoře v Olomouci a šlechtitelská stanice ve Střížovicích u Turnova.

Více »

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně - 9.-13.10. 2017

Začátek října bude na brněnském výstavišti tradičně patřit průmyslu. Na 59. Mezinárodním strojírenském veletrhu se představí 1 630 firem z devětadvaceti států, například Německa, Číny či partnerské země Indie. Vystavovatelé přivezou novinky z oblasti automatizace a robotizace. Návštěvníky určitě zaujme také výstava exponátů z 3D tisku, automatizovaná balicí linka nebo ElectroPark.

Více »

Síla - Energie- Přesnost, speciální sekce z Fakulty strojní ČVUT v Praze

Světem, kde vznikají technická kouzla, je i Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Na  dalších stránkách vám představuje svou práci několik z jejích ústavů. Přijměte následující čtení jako pozvánku ke spolupráci, ke studiu, či prostě k obdivu nad tím, co dokáže lidská mysl.

Více »

Události: Veletrh vědy 2017: 17 000 návštěvníků

3 dny, 80 vystavovatelů, 8000 m2, 17 000 návštěvníků, a hlavně nespočet novinek a zajímavostí ze světa vědy – takový byl třetí ročník Veletrhu vědy Akademie věd ČR. Největší populárně naučná akce svého druhu v ČR představila výsledky práce českých vědeckých elit v termínu od 8. do 10. června 2017 na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech. Kromě pracovišť AV ČR se zapojily také univerzity, firmy a vědecká centra.

Více »