Věda a street-art: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Na boční stěně budovy Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského je od června 2022 namalována Heyrovského-Ilkovičova rovnice. Praha se tak zařadila po bok nizozemských měst Leiden a Utrecht, kde vznikla myšlenka propagace vědy pomocí rovnic na veřejných budovách.

Soustavnému základnímu i aplikovanému výzkumu se v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR věnuje přes dvě stě vědkyň a vědců, od nadějných mladých badatelů po světově uznávané špičkové odborníky.

Ke stažení