Ústav experimentální medicíny AV ČR

Rozsáhlý výzkum pro zdraví

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. byl založen v roce 1975. Je uznávaným centrem základního biomedicínského výzkumu v České republice, zvláště v oblasti buněčné biologie a patologie, neurobiologie, neurofyziologie, neuropatologie, vývojové biologie a teratologie, toxikologie, molekulární farmakologie, imunofarmakologie, výzkumu rakoviny, molekulární embryologie, kmenových buněk a tkáňových náhrad

Ke stažení