Biofyzikální ústav AV ČR

Pro zdraví, pro život

Od roku 1955 zkoumáme živou přírodu prostředky moderní fyziky a biologie s cílem získat zásadní poznatky využitelné v praxi. Podíleli jsme se na mezinárodních programech COMECON a Interkosmos, nyní rozvíjíme další mezinárodní projekty. Věnujeme se především základnímu výzkumu – struktuře, evoluci, funkci a dynamice biologických systémů: biomolekul, buněčných komponent, buněk i buněčných populací.

Ke stažení