Ústav fyziky materiálů AV ČR

Ústav fyziky materiálů AV ČR vznikl z Laboratoře pro studium vlastností kovů Československé akademie věd. Tato laboratoř byla založena v roce 1955 a v roce 1963 se změnila v Ústav vlastností kovů. Ten byl v r. 1969 přejmenován na Ústav fyzikální metalurgie a současný název získal v r. 1994. Posláním ústavu je objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturou.

Ke stažení