Věk materiálů: Ústav fyziky materiálů AV ČR

Program Nové materiály na bázi kovů keramik a kompozitů Strategie AV21

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. koordinuje jeden z programů Strategie AV21. Program Nové materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů je zaměřen na  výzkum konstrukčních materiálů a jejich užitných vlastností, tedy na oblast, ve které vědecké výsledky a poznatky iniciované praktickými problémy mají obvykle přímý ekonomický dopad.

Ke stažení