Věk materiálů: Ústav anorganické chemie AV ČR

Nový nanoporézní materiál vyvinutý vědci v Řeži

Představme si materiál, který je velice pravidelně uspořádaný. Něco jako cihlovou zeď. Jak vysokou, tak širokou. Jak širokou, tak silnou. A v této zdi jsou pravidelně umístěné otvory.

Ke stažení