Vytvořte s námi lepší svět Fakulta materiálově-technologická VŠB – TU Ostrava

FMT VŠB-TUO připravuje odborníky pro náš překotně se rozvíjející svět, jenž potřebuje nové materiály, nové výrobní postupy, nové způsoby řízení výroby i chodu celých podniků, a především, potřebuje nové specialisty pro obory, které se zrodily teprve nedávno, případně je jejich zrod na programu zítřka. Už od počátku svého studia na FMT se každý může zapojit do činnosti, která ho nejvíce zajímá, připojit se k týmu špičkových odborníků a postupně se stát jedním z nich.

Stránky fakulty: fmt.vsb.cz

 

Ke stažení