ÚACH AV ČR: Zaostřeno na uhlík

Kompozitní uhlíkatý aerogel – fotokatalyzátor, adsorbent nebo obojí?

Vysoký měrný povrch, rozvinutá porézní struktura a nízká hustota. Všechny tyto vlastnosti spojuje jedno – uhlíkatý aerogel. Materiál, jehož objem v pevné struktuře tvoří až 95% vzduchu. Na základě kontrolovatelných vlastností (povrch, hustota, struktura) je možné jej využít jako adsorbentu a zároveň nosiče fotokatalyzátoru, v našem případě oxidu titaničitého, TiO2. TiO2 je prášek chemicky a barevně stálý, levný, netoxický a schopný rozptylovat světlo

Ke stažení