Ústav geoniky AV ČR

ÚGN zkoumá geomateriály a procesy probíhající v zemské kůře, zvláště procesy indukované lidskou činností, a jejich účinky na životní prostředí. V rámci výzkumu rozvíjí podpůrné disciplíny, zejméha aplikovanou matematiku a fyziku, chemii, environmentální a sociální geografii. Spolupracuje s průmyslovou sférou i státními institucemi.

Ke stažení