Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Měníme sny v realitu

Fakulta aplikovaných věd byla zřízena s účinností od 1. července 1990 a patří mezi zakládající součásti Západočeské univerzity v Plzni. Za úspěchy univerzity v mezinárodních srovnáních lze vidět především úspěchy FAV a některých dalších technických oborů. FAV představuje moderní technicko-přírodovědnou fakultu, která se již od svého vzniku jednoznačně etablovala jako fakulta vědecko-výzkumná. Nabízí kvalitní infrastrukturní podmínky a díky vybudování a otevření Evropského centra excelence NTIS se FAV zařadila mezi nejvýznamnější výzkumné instituce v ČR. Portfolio disciplín pěstovaných na FAV je dlouhodobě v souladu s trendy, které se aktuálně shrnují do konceptu Průmysl 4.0 (Industry 4.0), tedy kyber-fyzikální systémy, Internet věcí a služeb, digitální ekonomika atd. Blízkost prestižních zahraničních univerzit nabízí dobrou příležitost ke kvalitní mezinárodní spolupráci

Ke stažení