Navigace dotykem

Lidé v mnoha městech riskují svůj život pokaždé, když přecházejí ulici. V New Yorku podle vládních údajů představuje každý rok nepřetržitě od roku 2006 úmrtí chodců většinu dopravních nehod. Pro zrakově postižené je situace mimořádně nebezpečná a zhoršuje se.

Během uplynulého léta návrháři společnosti Touch Graphics, která produkuje navigační technologii, jež začleňuje informace z několika smyslů, spolupracovali s newyorským odborem dopravy na testování hmatových neboli haptických map –  diagramů s trojrozměrnými prvky a textem v Braillově písmu – na rušné křižovatce v blízkosti informačního centra pro nevidomé. Projekt je součástí iniciativy města, která má zamezit smrtelným nehodám chodců. Pokud se test ukáže jako úspěšný, mohou být tyto mapy instalovány na všech 13 000 semafory řízených křižovatkách v New Yorku, uvádí prezident Touch Graphics Steven Landau.

Landau říká, že takové mapy jsou důležité, protože kvůli stále složitějšímu rozvržení ulic je pro zrakově postižené chodce čím dál obtížnější vědět, s čím se  po sestoupení z obrubníku setkají. Technologie byla zkoušena v Dánsku a ve Švédsku, avšak pokus v New Yorku je v Severní Americe první, uvádí Landau. San Francisco a Toronto mohou brzy také otestovat takové systémy, dodává.

Landauův tým vytvořil mapy pomocí ultrafialového tisku: inkoust se tiskne na povrch a pak prochází pod ultrafialovým světlem, které ho vytvrzuje před uschnutím na vzduchu. Tento proces umožňuje vytváření více detailů a menší roztékání inkoustu, což je obzvláště užitečné pro vytváření plastických grafik, které jsou dostatečně ostré a dostatečně jasné, aby je bylo možno vnímat dotykem. Každá mapa používá 3-D tvary a jasné, vysoce kontrastní barvy, které zobrazují křižovatku z jednoho z osmi možných pohledů někoho, kdo se ji chystá  přejít. Zvýšený kruh označený textem „Jste tady“ v Braillově i normálním písmu  ukazuje výchozí bod chodce a tečkovaná čára vykresluje cestu, kterou je třeba  jít. Oválné tvary symbolizují vozidla, přičemž vyvýšené šipky na jednom konci každého „auta“ ukazují směr dopravy v daném pruhu. Řada černých pruhů představuje jízdní pruh pro cyklisty a mediány a ostrůvky jsou přizpůsobeny tak, aby zobrazovaly své skutečné tvary.

Sile O'Modhrainová, která studuje haptickou technologii na Michiganské univerzitě a není zapojena do projektu, si myslí, že tyto mapy by mohly změnit lidem život. O'Modhrainová, která je slepá, říká, že složité křižovatky

v Ann Arbor ve státě Michigan omezují počet míst, kde může žít. „Myslím, že by to byl fantastický nápad, protože když přijdete ke křižovatce, bývá vždy obtížné zjistit, kolik jízdních pruhů budete muset zvládnout,“ říká. Přestože O'Modhrainová může slyšet zvuk provozu a může cítit, z kterého směru přichází, dodává, že označování zatáčejících pruhů by mohlo být užitečným prvkem.

— Andrea Marks

— Fotografie: Liz Tormes

Hmatové mapy by mohly slepým chodcům pomáhat v orientaci na křižovatkách tak, že by ukazovaly počet pruhů a směr provozu.