Najdi mého slona

Jak ochránit slony, kteří žijí v africké rezervaci o velikosti malé země, před pytláky? Tento respekt vzbuzující úkol obvykle připadne strážcům rezervace, již často celé týdny dělají pěší obchůzky po buši, někdy bez základní výstroje jako vysílačky, stany, dokonce i ponožky. Převážně se dá říct, že v boji s pytláky slonoviny prohrávají, jak dosvědčují nejnovější dostupná data o dvou druzích afrických slonů, z nichž oba jsou v ohrožení: populace slona afrického se mezi lety 2007 a 2014 snížila o 30 procent, počet slonů pralesních zase mezi lety 2002 a 2011 prudce klesl o 62 procent.

Aby těmto ztrátám učinili přítrž, obracejí se ochránci přírody čím dál více na technologii. Nejnovějším nástrojem v jejich arzenálu jsou obojky, které sledují polohu zvířete v reálném čase. Vyvinula je nezisková společnost Save the Elephants sídlící v Keni a v součastnosti se používají u více než 325 kusů v 10 zemích. Vědci z této organizace napsali algoritmy, jež pomocí signálů z obojků automaticky zaznamenávají, že se zvíře přestalo hýbat (z čehož může vyplývat, že je mrtvé), zpomalilo (což svědčí o potenciálním zranění) nebo míří k zóně nebezpečí, například k oblasti proslulé bezuzdným pytláctvím.

Pokusné měřiče zrychlení, které jsou do obojků zabudované, zaznamenávají atypické chování, například tzv. kličkování – náhlý panický úprk, který teoreticky vypovídá o napadení. Na rozdíl od tradičních sledovacích obojků, z nichž mnohé vysílají zeměpisné souřadnice zřídka nebo je ukládají přímo do přístroje, odkud si je lze později vyzvednout, dodávají tato zařízení údaje v reálném čase, a umožňují tak správcům parku rychle zareagovat. V několika případech vedly i k zatčení.

Správci se však brzy začali topit v čirém množství dat, jež nové obojky produkují. Proto společnost Save the Elephants navázala spolupráci s firmou Vulcan, vybudovanou spoluzakladatelem Microsoftu Paulem Allenem. Ve Vulcanu vytvořili otevřenou sledovací aplikaci jménem Domain Awareness System, určenou pro systém iOS a web. Aplikace DAS vysílá upozornění, kdykoli nastane potenciální problem – pokud se například slon dá na útěk nebo když terénní senzory zaregistrují lidské vetřelce. Integruje i spoustu dalších informací, včetně rozmístění blízkých správců, vozidel a letounů nebo zjištěných výstřelů, záznamů z fotografických pastí, zatčení a zápisů z místa činu, počasí a podobně.

Některé z technologií, s nimiž obojky pracují – GPS, ukládání dat do přístroje, telefonní nebo satelitní přijímače –, jsou k nalezení i v přístrojích denní potřeby, včetně smartphonů. V tomto případě jsou však výše uvedené nástroje využity mimořádným způsobem, jak říká Jake Wall, poradce v oblasti geoprostorové vědy, který pracuje pro Save the Elephants. Tvrdí, že je to vůbec poprvé, kdy všechna data využívaná aplikací DAS byla prezentována v jednom jediném úhledném přehledu a mapě.

Ranou verzi tohoto programu momentálně testují čtyři stanoviště v Africe a na září se plánuje rozšíření projektu na celkem 10 stanovišť. V keňské rezervaci Lewa Wildlife se na DAS už teď, necelý rok po jejím zavedení, pohlíží jako na něco, co od základů změní hru, říká Batian Craig, řeidtel soukromé společnosti 51 Degrees, která v Lewě dohlíží na zabezpečení. „Moci si všechny informace vizualizovat na jednom místě a v reálném čase správcům chráněných oblastí nesmírně pomáhá.“

— Rachel Nuwer