Zachraňují zrak lidem v nouzi

Do blízkovýchodního Jordánského království, které sousedí s válkou zmítanou Sýrií, vyrazil v dubnu 2018 již pošesté tým vedený přednostkou Oční kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové prof. MUDr. Naďou Jiráskovou, Ph.D., FEBO. Dalšími členy týmu byli MUDr. Libor Hejsek, Ph.D., FEBO a staniční sestra operačních sálů Mgr. Leona Kvasničková.

Vládní program MEDEVAC, v rámci kterého se všechny mise uskutečnily, byl primárně určen pro zdravotně humanitární evakuace osob ve vážném zdravotním stavu, kterým není možné zajistit léčbu v místních podmínkách. V současné době je program realizován převážně v podobě vysílání lékařských týmů do zemí původu a stále častěji se též organizují stáže lékařů z oblastí postižených humanitární krizí ve fakultních nemocnicích v České republice. Program MEDEVAC je koordinován Ministerstvem vnitra a probíhá v úzké spolupráci s českými fakultními nemocnicemi.

V průběhu šesti misí odoperovali lékaři Oční kliniky v Hradci Králové více než 1000 pacientů s šedým zákalem (kataraktou). Tato operace je relativně bezpečná i u komplikovaných případů a její efekt je prakticky okamžitý. V Jordánsku sice existují dobře vybavená chirurgická centra pro nitrooční zákroky, pacienti však za tyto operace draze platí. Lidé z utečeneckých táborů, kteří jsou rádi, že mají co jíst, si podobné zákroky samozřejmě nemohou dovolit. Výběr pacientů a pooperační péči zajišťoval jordánský oční lékař a koordinaci pan Hany Ramadan, bez jejichž pomoci by nebylo možné odoperovat tolik pacientů.

Naďa Jirásková – Oční klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocníce v Hradci Králové