Pomoc shůry

Děti, které jsou ohroženy mozkovou obrnou, se učí lézt s pomocí robota rychleji a dále, než by dokázaly samy.

Pro děti s mozkovou obrnou může lezení představovat značnou výzvu. Děti, které trpí poškozením mozku, jenž narušuje ovládání svalů, se často vzdávají pokusů zvládnout pohyb po podlaze. Mozek pak zastaví budování a posilování spojů, které se účastní rozvoje motorických dovedností a schopnosti orientovat se v prostoru, což vede k dalším problémům s pohybem v pozdější fázi života, říká Thubi Kolobeová, fyzioterapeutka a vědkyně na Oklahomské univerzitě. „Pokud to nepoužíváte, ztrácíte to — to je moto mozku,“ vysvětluje.

V návaznosti na výzkum ukazující, že včasný zásah může vylepšit motorickou kontrolu, Kobeová s svými kolegy vyvinula zařízení, které má pomáhat při lezení. Toto zařízení, nazvané SIPPC (Self-Initiated Prone Progression Crawler), se skládá z obleku a trojnohého robota na kolečkách vybaveného algoritmem pro strojové učení. Sensory v obleku detegují kopy dítěte nebo přesuny hmotnosti a robot odpovídá přesunem podpůrné plošiny ve stejném směru, čímž dá dítěti dopomůže v pohybu ve směru, kterým se chce vydat. 

V předběžné 12týdenní studii vědci pozorovali28 batolat ohrožených mozkovou obrnou, jak dvakrát týdně cvičí a lezou s  pomocí SIPPC (oficiální diagnóza uvedené poruchy se obvykle stanovuje po prvním roce věku dítěte). Batolata, kterým pomáhal SIPPC, se byla schopna pohybovat po místnosti téměř o měsíc dříve než ta, která ve stejné skupině cvičila s nenapájenou verzí robota. A když vědci prověřovali stav dětí ve 14 měsících jejich věku, zjistili, že ty, kterým se s pohybem dopomáhalo, častěji dokázaly lézt samy.   

Tým nyní rozšiřuje studie a plánuje do nich zahrnout téměř 80 dětí ohrožených mozkovou obrnou. „Doufáme, že budeme mít nakonec k dispozici robotickou terapii, která těmto dětem umožní získat více motorických zkušeností, a tím zvýší jejich šance na začlenění do společnosti a nezávislý život v dospělosti,“ říká spoluautor studie, profesor bioinženýrství Andrew Fagg.

— Knvul Sheikh