Září 2009

Články

Na počátku

Redakce
Mocné nutkání pochopit počátek vesmíru či dokonce života samo o sobě živí vědecké bádání.

Počátek vesmíru

Michael S. Turner
Kosmologové se přibližují k nejvýznamnějším procesům, které vytvářely a tvarovaly vesmír.

O původu mysli

Marc Hauser
Chceme-li pochopit, jak vznikla lidská mysl, musíme nejdříve poznat, jak se naše duševní pochody liší od myšlení ostatních tvorů.

Jak vznikl život na Zemi

Alonso Ricardo a Jack W. Szostak
Nová vodítka napovídají, jak se z neživé látky vyvinuly první živé organismy.

Jak vznikly počítače

Martin Campbell-Kelly
Věk počítačů začal ve chvíli, kdy jsme si uvědomili, že stroje mohou napodobit práci lidské mysli.

Jak co vzniklo

Na počátku bylo ... co vlastně? Více než 50 krátkých článků zachycuje oslnivé příběhy převratných vynálezů i běžných věcí – od létajících automobilů až po kancelářské svorky.

Promarněný úspěch bratrů Wrightových

Daniel C. Schlenoff
Bratři Wrightové považovali spolehlivé ovládání létajícího stroje za nezbytné k sestrojení a úspěšnému letu prvního letadla. Utajené zdokonalování jejich vynálezu je však málem připravilo o slávu.

Psalo se před 50, 100 a 150 lety.

Radiace.
Děrné štítky.
Sčítání lidu.
Žížaly.
Trh s bavlnou.

Nová fakta

MEDICÍNA A ZDRAVÍ

  • Genová terapie – nešťastný experiment z pohledu po 10 letech.
  • Prasečí chřipka? A co takhle prasečí Ebola?

TECHNOLOGIE

  • Komunikační prostředky pro případ nebezpečí.
  • Kvantové provázání a fotosyntéza.

ENERGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  • Ochrana prostředí – pošlapává lidská práva?
  • Letecké společnosti a recyklace.

VÝZKUM A OBJEVY

  • Zvířata mají schopnost počítat.
  • Nová naleziště fosílií v New Jersey.

Názory

VZDĚLÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ...
Jiří Zlatuška
Vzdělání, výzkum a vývoj pomáhají tvořit podmínky pro růst bohatství. Reforma výzkumu, vývoje a inovací začala výrazným škrtem financí pro ústavy Akademie věd.

Aktuálně

AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY
Jiří Drahoš, Rudolf Zahradník, Robert John Weston Evans, Josef Michl, Jörg Bohlen, Ludger Hagedorn, Detlef Schröder, Zdislava Lojdová, Karel Jungwirth, Jiří Ullschmied, Jaroslav Doležel, Jan Šotola, Eva Syková, Blanka Říhová
Na úterý 30. června 2009 bylo svoláno první mimořádné zasedání Akademického sněmu. Hlavním a jediným důvodem pro jeho svolání byl bezprecedentní pokus o postupnou likvidaci Akademie věd prostřednictvím návrhu státního rozpočtu na léta 2010–2012, který připravila Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), poradní orgán vlády České republiky. V době polistopadové jsme tak svědky dalšího nekvalifikovaného pokusu o poškození české vědy.

Znalosti v praxi

Chytré telefony a dotykové obrazovky. Suché barvy a okamžité fotografie.

Zeptejte se odborníků

Když se galaxie vzdalují, jak se mohou srážet? Proč cítíme horko, když má okolní vzduch stejnou teplotu jako naše tělo?